07.01.2020 PIERWSZY TRENING – po przerwie świątecznej

Pierwszy trening, po przerwie świątecznej, odbędzie się 07.01.2020 r.

Dni i godziny zajęć pozostają bez zmian.